LSDSP 4000 zīmju priekšvēlēšanu programma darbībai Eiropas Parlamentā

lsdsp_logoLSDSP programma Eiropas Parlamentā: PIRMĀM KĀRTĀM CILVĒKS!

Latvijas Sociāldemokrātiskā strādnieku partija (LSDSP) sadarbībā ar citām Eiropas Savienības (ES) sociāldemokrātiskajām partijām ir izstrādājusi vienotu, savstarpēji saistošu Eiropas līmeņa programmu. Tā priekšplānā izvirza cilvēku, nevis korporāciju un aklā tirgus intereses, un nosaka jaunu, progresīvu attīstības virzienu. Nevienai citai partijai šādas Eiropas mēroga programmas, kas nodrošina rezultātus arī pēc vēlēšanām, nav!

Mūsu mērķis ir nodrošināt katrai Latvijas ģimenei labklājību un drošību. Tikai sociāli orientēti spēki spēs vest Latviju principiāli jaunā attīstības virzienā. Gadiem dominējošais liberālais individuālisms mūsu valsti ir novedis pie visdziļākās plaisas starp bagātajiem un strādājošiem visā ES, nav piedāvājis ilgtermiņa vīziju par tautsaimniecības attīstību, iedzinis mūs ekonomiskajā strupceļā. LSDSP būs Latvijas darba ņēmēju, mazo un vidējo uzņēmēju, jauniešu, jauno ģimeņu un sociālajiem riskiem visvairāk pakļauto cilvēku balss Eiropas Parlamentā (EP), kura iestāsies par mūsdienīgu, dzīvošanai ērtu un ziemeļeiropeisku Latviju.

Mūsu mērķis ir Latvijas interešu pārstāvniecība līdz šim ignorētajā, taču ļoti ietekmīgajā EP Eiropas Sociāldemokrātu partijas (PES) frakcijā. Tā kļūs par vērā ņemamu instrumentu mūsu valsts virzībai uz sociāli atbildīgas tirgus ekonomikas ceļu. Mēs iedibināsim Eiropas atalgojuma līgumu praksi, garantējot abiem dzimumiem vienlīdzīgu samaksu par līdzīgu darbu un nosakot pieņemamu minimālās algas līmeni visās ES dalībvalstīs, ieviesīsim vienotus ES bērnu un vecāku cilvēku aprūpes standartus. Mēs kopā strādāsim, lai visās ES valstīs būtu pieeja sociālās labklājības pabalstiem saskaņā ar reālām vajadzībām tiem cilvēkiem, kas ir pensijas vecumā, bez darba, vai nav spējīgi strādāt.

Mūsu mērķis ir kopīga ES rīcība krīzes pārvarēšanā, iedibinot efektīvu finanšu tirgu kontroli un veicinot investīcijas Latvijas tautsaimniecībā, zinātnē un izglītībā. Pasaules finanšu un ekonomiskā krīze, apvienojumā ar Latvijas labējo valdību bezatbildību ir mūs novedusi pie smagākajiem pārbaudījumiem kopš neatkarības atgūšanas. Lai tos pārciestu un spēcinātu tautsaimniecību, ir nepieciešama koordinēta rīcība ES līmenī, radot jaunas darba vietas, izvēršot mūžizglītības un pārkvalifikācijas programmas un ieviešot labākus finansu sistēmas kontroles mehānismus.

LSDSP kopā ar PES frakciju cīnīsies pret „nodokļu paradīzēm” un izvairīšanos no nodokļu nomaksas. LSDSP pieliks visus spēkus, lai jaunais ES budžeta ietvars 2014. – 2021. gadiem Latvijai būtu maksimāli izdevīgs. Iestāsimies par kritēriju atvieglošanu drīzākai eiro ieviešanai Latvijā. Mēs esam par likumdošanas vienkāršošanu, ieviešot Eiropas privāto uzņēmēju statūtu principus, kā arī atvieglojot pieeju ES iekšējam tirgum, finanšu un jaunrades resursiem.

Mūsu mērķis ir darba ņēmēju aizstāvība sadarbībā ar spēcīgām arodbiedrībām. Mēs nodrošināsim taisnīgus darba apstākļus un stiprināsim tiesības uz kolektīvo rīcību. Ņemot vērā darba tirgus izmaiņas, kā arī migrācijas procesus, Latvijas darba ņēmējiem ir nepieciešams ietekmīgs lobijs EP. LSDSP darbosies lielajā PES frakcijā, kā arī veidos kontaktus ar radniecīgām organizācijām ES līmenī, lai katrs Latvijas iedzīvotājs justos aizsargāts neatkarīgi no tā, kurā valstī strādā.

Mūsu mērķis ir Latvijas un ES enerģētiskā drošība. Drošība nozīmē arī saprātīgas energocenas. Kopējās ES enerģētikas politikas ietvarā Latvijai ir iespējas kļūt par zaļās enerģijas lielvaru vismaz reģionālā mērogā. Diemžēl tāpēc, ka mūsu politikā priekšroka tiek dota fosilajam kurināmajam, šīs iespējas ir nepietiekoši izvērtētas. LSDSP iestājas par atteikšanos no Gazprom interešu lobēšanas. Latvijai ir jāizmanto iespēja piesaistīt ievērojamus Eiropas līdzekļus energoefektivitātes paaugstināšanā, savu videi draudzīgo atjaunojamo energoresursu – biomasas koģenerācijas staciju attīstīšanā. Tādējādi radot arī tūkstošiem jaunu darba vietu.

Mūsu mērķis ir kopīga ES ārpolitika. Enerģētikas problēmas, klimata izmaiņas, migrācijas problēmas un attiecības ar pasaules lielvalstīm ir risināmas tikai ES valstīm kopā. Mēs aktīvi piedalīsimies ES ārpolitikas veidošanā, ņemot vērā Latvijas vēsturi un mūsu nacionālās intereses. Nav pieļaujama situācija, kad ietekmīgajā PES frakcijā Latvijas interešu aizstāvību grasās uzurpēt cilvēki, kas apšauba mūsu valsts pastāvēšanas pamatprincipus. LSDSP sniegs atbalstu tām Austrumeiropas valstīm, kuras izrādījušas vēlmi stiprināt attiecības ar ES.

Kopā mums izdosies!

Apstiprināta LSDSP Valdes sēdē, 2009. gada 11. martā