Saeimā

Manas uzstāšanās Saeimas plenārsēdēs:

13. Saeimā

27/10/2022 Latvijas Republikas valdības un Igaunijas Republikas valdības līgums par solidaritātes pasākumiem gāzes piegādes drošības aizsardzībai – 1. un 2. lasījums; Latvijas Republikas valdības un Lietuvas Republikas valdības līgums par solidaritātes pasākumiem gāzes piegādes drošības aizsardzībai – 1. un 2. lasījums [sēdes stenogramma]

15/09/2022 Grozījumi ANO 1979. gada 13. novembra Konvencijas par robežšķērsojošo gaisa piesārņošanu lielos attālumos 1998. gada 24. jūnija Protokolā par noturīgajiem organiskajiem piesārņotājiem – 2. lasījums [stenogramma]

02/06/2022 Latvijas Republikas un Austrijas Republikas vienošanās par Līguma starp Latvijas Republiku un Austrijas Republiku par ieguldījumu veicināšanu un to aizsardzību denonsēšanu – 2. lasījums [stenogramma]

26/05/2022 Pasaules Pasta konvencija un tās Noslēguma protokols – 1. lasījums [stenogramma]

26/05/2022 Grozījumi ANO 1979. gada 13. novembra Konvencijas par robežšķērsojošo gaisa piesārņošanu lielos attālumos 1998. gada 24. jūnija Protokolā par noturīgajiem organiskajiem piesārņotājiem – 1. lasījums [stenogramma]

19/05/2022 Padomju un nacistisko režīmu slavinošu objektu eksponēšanas aizliegums un to demontāža Latvijas Republikas teritorijā – 1. lasījums [stenogramma]

28/04/2022 Grozījumi Enerģētikas likumā – 2. lasījums [stenogramma]

07/04/2022 Latvijas Republikas un Austrijas Republikas vienošanās par Līguma starp Latvijas Republiku un Austrijas Republiku par ieguldījumu veicināšanu un to aizsardzību denonsēšanu – 1. lasījums [stenogramma]

17/03/2022 Par lidojumu aizlieguma zonu noteikšanu Ukrainas teritorijā un pasākumiem Krievijas agresijas ierobežošanai [video un stenogramma]

17/03/2022 Grozījumi Starptautiskās palīdzības likumā – 3. lasījums [stenogramma]

17/03/2022 Par Eiropas konvenciju par diplomātisko aģentu vai konsulāro amatpersonu veiktās dokumentu legalizācijas prasības atcelšanu – 2. lasījums [stenogramma]

10/02/2022 Līgums par augstākās izglītības kvalifikāciju automātisku atzīšanu – 2. lasījums [stenogramma]

03/02/2022 Līgums par augstākās izglītības kvalifikāciju automātisku atzīšanu – 1. lasījums [stenogramma]

27/01/2022 Ārlietu ministra ikgadējais ziņojums par paveikto un iecerēto darbību valsts ārpolitikā un Eiropas Savienības jautājumos [runas projekts] [video]

02/12/2021 Rīgas Svētā Pētera baznīcas likums, 2. lasījums [video]

15/11/2021 Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2022.-2024. gadam, 2. lasījums [stenogramma]

27/05/2021 Plastmasu saturošu izstrādājumu likums, 2. lasījums [stenogramma]

29/04/2021 Grozījumi Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumā – 2. lasījums [piezīme]

22/04/2021 Plastmasu saturošu izstrādājumu likums, 1. lasījums [stenogramma]

28/01/2021 Ārlietu ministra ikgadējais ziņojums par paveikto un iecerēto darbību valsts ārpolitikā un Eiropas Savienības jautājumos [video]

22/10/2020 Grozījumi likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” [teksts]

30/01/2020 Frakcijas “Jaunā Vienotība” viedoklis [skaņa]

30/01/2020 Grozījumi likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” [video/stenogramma]

23/01/2020 Grozījumi “Tūrisma likumā”, 3. lasījums [stenogramma]

16/01/2020 Par Latvijas Republikas okupācijas 80. gadskārtu un Otrā pasaules kara vēstures sagrozīšanas nepieņemamību [stenogramma]

12/12/2019 Grozījumi “Tūrisma likumā”, 2. lasījums [stenogramma]

28/11/2019 Grozījumi “Tūrisma likumā”, 2. lasījums [stenogramma]

13/11/2019 Grozījumi “Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likumā”, 2. lasījums [stenogramma]

07/11/2019 Frakcijas “Jaunā Vienotība” viedoklis [stenogramma]

07/11/2019 Grozījumi “Enerģijas dzērienu aprites likumā”, 3. lasījums [stenogramma]

07/11/2019 Grozījumi “Tūrisma likumā” #485, 1. lasījums [stenogramma]

07/11/2019 Grozījumi “Tūrisma likumā” #423, 1. lasījums [stenogramma]

30/10/2019 Grozījumi “Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likumā” (atzīšana par steidzamu) [video]

24/10/2019 Grozījumi “Iepakojuma likumā”, 3. lasījums (galīgais) [video]

24/10/2019 Par Santas Purgailes iecelšanu par Finanšu un kapitāla tirgus komisijas priekšsēdētāju [video]

17/10/2019 Grozījumi “Enerģētikas likumā”, 2. lasījums (steidzams) [stenogramma]

10/10/2019 Grozījumi “Enerģētikas likumā”, 1. lasījums [video]

03/10/2019 Frakcijas “Jaunā Vienotība” viedoklis [stenogramma]

03/10/2019 Grozījumi “Enerģijas dzērienu aprites likumā”, 2. lasījums [video]

08/07/2019 Par Latvijas turpmāko rīcību Eiropas Padomes Parlamentārajā asamblejā [stenogramma]

20/06/2019 Grozījumi likumā “Par akcīzes nodokli” [stenogramma] [video]

20/06/2019 Grozījumi “Enerģijas dzērienu aprites likumā”, 1. lasījums [stenogramma]

02/05/2019 Grozījumi “Finanšu un kapitāla tirgus komisijas likumā” [video/stenogramma]

25/04/2019 Frakcijas “Jaunā Vienotība” viedoklis [stenogramma]

25/04/2019 Grozījumi “Imigrācijas likumā” [video]

11/04/2019 Grozījumi “Energoefektivitātes likumā” [video]

03/04/2019 Grozījumi likumā “Par nodokļiem un nodevām” [video]

28/03/2019 Grozījumi likumā “Par sapulcēm, gājieniem un piketiem” [video]

20/03/2019 Par Valsts budžetu 2019. gadam [stenogramma]

07/02/2019 Frakcijas “Jaunā Vienotība” viedoklis [stenogramma]

31/01/2019 Ieroču aprites likums, otrais lasījums [stenogramma]

31/01/2019 Par 13. Saeimas deputāta pilnvaru apstiprināšanu (uz laiku, kamēr “Jaunās Vienotības” deputāts Jānis Reirs pilda finanšu ministra pienākumus):

“Es, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā svinīgi solu būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.”

12. Saeimā

01/11/2018 Rīgas Svētā Pētera baznīcas likums, pirmais lasījums [stenogramma]

27/09/2018 Kritika deputātu iesniegumam pret “Papardes zieda” darbību [video]

13/09/2018 Paziņojums par Ukrainas pilsoni režisoru Oļegu Sencovu [video]

06/09/2018 Grozījumi “Darba likumā” [video]

24/05/2018 Par likumprojektu “Diasporas likums” [video]

19/04/2018 Grozījumi likumā “Par svētku, atceres un atzīmējamām dienām” [video]

12/04/2018 Par Eiropas Savienības finansējumu pēc 2020.gada [video]

22/03/2018 Latvijas Republikas tiesībsarga 2017. gada ziņojums [video]

15/03/2018 Frakcijas “VIENOTĪBA” viedoklis [stenogramma]

15/03/2018 Grozījumi likumā “Par svētku, atceres un atzīmējamām dienām” [video]

08/03/2018 Grozījumi Izglītības likumā, otrais lasījums [video]

25/01/2018 Ārlietu ministra ikgadējais ziņojums par paveikto un iecerēto darbību valsts ārpolitikā un Eiropas Savienības jautājumos [video]

09/02/2017 Par CETA nolīgumu, pirmais lasījums [stenogramma] [video]

02/02/2017 Frakcijas “VIENOTĪBA” viedoklis [stenogramma]

26/01/2017 Ārlietu ministra ikgadējais ziņojums par paveikto un iecerēto darbību valsts ārpolitikā un Eiropas Savienības jautājumos [stenogramma] [video]

22/12/2017 Par neuzticības izteikšanu finanšu ministrei Danai Reizniecei-Ozolai [stenogramma]

10/11/2016 Grozījumi Nacionālās drošības likumā [stenogramma]

31/10/2016 Par likumprojektu “Par valsts budžetu 2017. gadam” [stenogramma]

26/05/2016 Grozījums Vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņas likumā [stenogramma]

21/04/2016 Grozījumi Imigrācijas likumā [stenogramma ar komentāru] [balsojuma protokols]

26/01/2016 Ārlietu ministra ikgadējais ziņojums par paveikto un iecerēto darbību valsts ārpolitikā un Eiropas Savienības jautājumos [stenogramma] [video]

30/11/2015 Par likumprojektu “Grozījumi likumā par iedzīvotāju ienākumu nodokli” [stenogramma]

22/10/2015 Par likumprojektu “Grozījumi Enerģētikas likumā” [stenogramma]

08/10/2015 Par likumprojektu “Solidaritātes nodokļa likums” [stenogramma]

24/09/2015 Frakcijas “VIENOTĪBA” viedoklis [stenogramma]

24/09/2015 Grozījumi Patvēruma likumā [stenogramma ar piebildi]

03/06/2015 Par Valsts prezidenta vēlēšanām [stenogramma]

30/04/2015 Grozījumi Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likumā [stenogramma]

19/03/2015 Par uzdevumu Ilgtspējīgas attīstības komisijai izvērtēt iespēju samazināt pievienotās vērtības nodokļa likmi siltumenerģijas piegādei mājsaimniecību vajadzībām [stenogramma]

29/01/2015 Par nekustamā īpašuma Rīgā, Ernesta Birznieka-Upīša ielā 12 nodošanu [stenogramma]

22/01/2015 Ārlietu ministra ikgadējais ziņojums par paveikto un iecerēto darbību valsts ārpolitikā un Eiropas Savienības jautājumos [stenogramma]

04/11/2014 Par 12. Saeimas deputāta pilnvaru apstiprināšanu [sēdes stenogramma]

11. Saeimā

25/09/2014 Grozījumi Maksātnespējas likumā [stenogramma]

19/06/2014 Grozījums Latvijas Republikas Satversmē [stenogramma]

12/06/2014 Likumprojekts “Par Latvijas Republikas valdības un Eiropas Kosmosa aģentūras Eiropas sadarbības valsts līgumu”, pirmais lasījums [stenogramma]

24/04/2014 Frakcijas “VIENOTĪBA” viedoklis [stenogramma]

03/04/2014 Grozījums Krimināllikumā [stenogramma]

06/03/2014 Lēmuma projekts “Par Krievijas agresiju Ukrainā” [stenogramma]

20/02/2014 Frakcijas “VIENOTĪBA” viedoklis [stenogramma]

20/02/2014 Grozījumi “Enerģētikas likumā” [stenogramma]

23/01/2014 Ziņojums par valsts ārpolitiku un Eiropas Savienības jautājumiem [stenogramma + audio]

12/12/2013 Grozījumi Saeimas vēlēšanu likumā [stenogramma]

21/11/2013 Grozījumi Sabiedriskā transporta pakalpojumu likumā [stenogramma]

12/09/2013 Frakcijas “VIENOTĪBA” viedoklis [stenogramma]

20/06/2013 Grozījumi Medību likumā [stenogramma]

23/05/2013 Frakcijas “VIENOTĪBA” viedoklis [stenogramma]

14/03/2013 Frakcijas “VIENOTĪBA” viedoklis [stenogramma]

14/03/2013 Grozījums likumā “Par svētku, atceres un atzīmējamām dienām” [stenogramma ar komentāru]

24/01/2013 Ziņojums par valsts ārpolitiku un Eiropas Savienības jautājumiem [runa]

13/12/2012 Debates par un pret Latvijas iestāšanos eirozonā [stenogramma + video]

08/11/2012 Frakcijas “VIENOTĪBA” viedoklis [stenogramma]

25/10/2012 Grozījums Personu apliecinošu dokumentu likumā [stenogramma]

25/10/2012 Grozījumi likumā par tautas nobalsošanu un likumu ierosināšanu [stenogramma]

31/05/2012 Frakcijas “VIENOTĪBA” viedoklis [stenogramma]

31/05/2012 Līgums par stabilitāti, koordināciju un pārvaldību ekonomiskajā un monetārajā savienībā [stenogramma]

17/05/2012 Grozījumi Darba likumā [stenogramma]

29/03/2012 Grozījumi Latvijas Republikas Satversmē [stenogramma]

26/01/2012 Ziņojums par valsts ārpolitiku un Eiropas Savienības jautājumiem [gatavotais teksts] [stenogramma + video]

03/11/2011 Grozījumi Saeimas kārtības rullī – par pāreju uz pilnu atklātību balsojumos par amatpersonām [stenogramma]

17/10/2011 Par 11. Saeimas deputāta pilnvaru apstiprināšanu [stenogramma]

10. Saeimā [kopš ārkārtas vēlēšanām 2010. gadā]

22/09/2011 Par nāves soda pilnīgu atcelšanu [teksts]

14/07/2011 Par taisnīgu un godīgu Eiropas Savienības kopējo lauksaimniecības politiku pēc 2013. gada [teksts]

19/05/2011 Par Fizisko personu mantiskā stāvokļa deklarēšanas likumu [teksts]

28/04/2011 Grozījums Latvijas valsts karoga likumā [teksts]

07/04/2011 Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā [teksts]

27/01/2011 Ziņojums par valsts ārpolitiku un Eiropas Savienības jautājumiem [teksts]

02/11/2010 Par 10. Saeimas deputāta pilnvaru apstiprināšanu [teksts]

© Saeima, Ernests Dinka