Grāmatas

Iespēju robežās vēlos dot iespēju plašākam lasītāju lokam iepazīties ar manām grāmatām un pētnieciskajiem darbiem – ne vienmēr tas gan iespējams, jo no senāka laika arī pašam daži teksti nav saglabājušies, jāņem vērā arī autortiesību lietas. Tomēr šajā virzienā gribētos iet, te piedāvāšu vismaz daļu.

Pagaidām te ievietoti tikai daži darbi, bet turpinājums noteikti sekos! (to be continued…)


“Zviedrijas-Latvijas attiecības 1987-1991: okupācijas jautājums” (2005)

“Sveriges och Lettlands relationer 1987-1991: ockupationsfrågan” (2005)

“Afgāņu kalns: aculiecinieka stāsts par 1987. gada notikumiem Afganistānā” (2009)

“Afghan mountain: the story of an eyewitness: Afghanistan, 1987” (2009)

“Gorkija 11a jeb Ceļš atpakaļ uz mājām” (1976)

“A Guest of the KGB” (1985)

“Afghan Odyssey: Latvian Joins Warrior Brotherhood” (1987)

“Afganistānas nākotne: kļūt par stabilizētu valsti vai sadalīties?” (2007)

“Russia’s Self-Imposed Calamities: The Case of Chechnya Today and Latvia in 1917” (2005)

“Im Schatten Moskaus” (2006)

“Lati poorab pilgu Iraagilt Afganistanile” (2007)

“Quo Vadis Latvia?” (2007)