Stenogramma: 02.11.2010

Par 10. Saeimas deputātu pilnvaru apstiprināšanu

“Es, Atis Lejiņš, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā svinīgi solu būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.”

Pilna Saeimas plenārsēdes stenogramma: http://saeima.lv/lv/transcripts/view/17