Stenogramma: 17.10.2011

Par 11. Saeimas deputātu pilnvaru apstiprināšanu

“Es, Atis Lejiņš, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā zvēru būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es uzņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.”

Pilna Saeimas plenārsēdes stenogramma: http://www.saeima.lv/lv/transcripts/view/83