Lai labi līgojas!

Svētku laikā arī Latvijas politikas lauciņā ir labas ziņas – šodien komisijai beidzot tika nodots arī manis parakstītais Satversmes grozījumu projekts, kura mērķis ir garantēt pilnu atklātību Valsts Prezidenta un Satversmes tiesas tiesnešu vēlēšanās.

Un vēl arī cits, tāpat ļoti svarīgs Satversmes grozījumu projekts šodien nonāca komisijā – par deputāta imunitātes mazināšanu (to parakstīju ne mazāk priecīgi). Pēc apstiprināšanas Satversmes 30. pants varētu skanēt šādi: “Saeimas locekli var apcietināt un ierobežot viņa personas brīvību, ja to notver pie paša noziedzīga nodarījuma pastrādāšanas. Par katru Saeimas locekļa apcietināšanu divdesmit četru stundu laikā jāpaziņo Saeimas prezidijam, kurš to ceļ priekšā nākošā Saeimas sēdē izlemšanai par Saeimas locekļa paturēšanu apcietinājumā vai par viņa atsvabināšanu. Laikā starp sesijām, līdz sesijas atklāšanai, par Saeimas locekļa paturēšanu apcietinājumā lemj Saeimas prezidijs.”

Par grozījumu veikšanu notikušas konsultācijas ar Augstākās tiesas pārstāvjiem, Konstitucionālo tiesību ekspertiem un Saeimas Juridiskā biroja padomniekiem. Domāju, šis ir pēdējais etaps gadu gaitā izcīnītajai cīņai, un pavisam drīz jauno kārtību redzēsim darbībā.

Latvijas Līgas un Jāņi, un visi pārējie līgotāji – lai Jums lieliska atpūta un priecīgi svētki!