Rezolūcija par situāciju Ukrainā – vienbalsīgi!

LR 11. Saeima aicinājusi Ukrainas konfliktā iesaistītās puses izbeigt vardarbību, izvairīties no provocējošas rīcības un miermīlīgā ceļā risināt politisko krīzi, panākot visām pusēm pieņemamu situācijas atrisinājumu.

Saeimas sēdē pieņemtajā rezolūcijā mēs aicinājām Ukrainas politisko varu uzņemties atbildību, tai skaitā veikt rūpīgu izmeklēšanu par notikušajiem uzbrukumiem žurnālistiem un vairāku protestētāju nogalināšanu, kā arī pārskatīt pieņemtos pulcēšanās tiesības un vārda brīvību ierobežojošos likumus.

Pārmērīga fiziska spēka lietošana diemžēl ir novedusi pie vardarbības eskalācijas Kijevā, kuras rezultāts ir ne tikai lielais ievainoto cilvēku skaits, bet arī bojāgājušie, – un Latvijas parlaments pauž nožēlu par konfliktā iesaistīto pušu nespēju risināt konfliktu sarunu ceļā.