Tev nebūs laulāties?

Iedomājos, ka jāpiemin nepatīkams balsojums, ko nācās pieņemt Saeimā trešdien – Eiropas lietu komisijas sēdē, kurā piedalījās arī Iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis.

Eiropas Savienība pašreiz izstrādā stingrākus bēgļu uzņemšanas kritērijus, mainot attiecīgo regulu, un ELK spēja rast kompromisus šajā virzienā. Taču vienā punktā netika pieņemta Eiropas Komisijas un mūsu ministrijas piedāvātā pozīcija – ka Turcijas nometnēs bēgļi var tikt uzņemti uz laulības pamata arī tajā gadījumā, ja tā noslēgta jau nometnē (“kad ģimene izveidota pēc izcelsmes valsts atstāšanas, bet pirms  ierašanās dalībvalstī”), jo viņi nometnēs uzturas gadiem ilgi un Turcijas kompetentās iestādes ir atbildīgas par likumīgām laulībām. Šo punktu noraidīja ar piecām balsīm “pret” un četrām “par” (atsevišķs stāsts par Saskaņu – viena deputāte nobalsoja pret, bet trīs deputāti nebalsoja vispār).

Arguments pret ministrijas pozīciju bija tas, ka tā varot rasties fiktīvas laulības, jo ekonomiskajiem bēgļiem no Āfrikas esot liela nauda un viņi visu varot nopirkt. Bet atļausiet jautāt, kurš tad būs gatavs dzīvot ilgi nometnē, lai šādu laulību pirktu, ja var doties taisni pāri jūrai no Lībijas uz Itāliju?! Galu galā, te nav runa tikai par Turcijas likumsargiem, mūsu policija taču arī pārbauda katra bēgļa vēlmi meklēt patvērumu pie mums. Un fiktīvā laulībā pieķertie tūdaļ ir sūtāmi atpakaļ, arī šajā līmenī ES pastiprina likumdošanu un iespējas.

Ar šādu aklu “nē” varam tikai kaitēt mūsu stingrai bēgļu uzņemšanas politikai, kurai, kā jau agrāk esmu izteicies presē, tagad sāk sekot pat tādas valstis kā Vācija un Zviedrija. Taču ekscesi arī nav nepieciešami, tas vismaz šajā gadījumā ir pilnīgi lieki.