17.03.2009: Pilsoņu forums “Kopējā Eiropas vēsture”

Piedalīšos EP rikotajā paneļdiskusijā un studentu forumā, atzīmējot 20 gadus kopš demokrātijas atjaunošanas Austrumeiropā.

Galvenie paneļdiskusijas temati:

• Vai iespējama vienota Eiropas vēsture? Kādi jautājumi to kavē?
• Vai mums ir iespējams cienīt dažādas vēstures interpretācijas? Kāda ir Latvijas un citu valstu pieredze?

20 gadus pēc Dzelzs aizkara krišanas Austrumeiropa ir daļa no demokrātiskas apvienotas Eiropas, bet joprojām ir
atšķirīgi uzskati par vēstures procesiem, kas noveduši mūs līdz dalībai Eiropas Savienības brīvo valstu saimē.

Vai ir nepieciešams vienoties par kopēju vēsturi Latvijas un Eiropas kontekstā? Un ja ir, tad kā to varam panākt, vienlaikus cienot visu Eiropas iedzīvotāju / tautu ciešanas un kolektīvo atmiņu?

Eiropai ir skarba pagātne un kopīga nākotne, kurā daudzas identitātes pārklājas, papildinot un bagātinot viena otru.
Vai dažādas vēstures izpratnes konkurē ar vienu otru, vai tās var arī sadzīvot un bagātināt vienu otru?

Vēsturnieks Tonijs Džads (Tony Judt) atgādina: “Ļaunumu, it sevišķi ļaunumu, kādu Aušvicē vai Baltkrievijas mežos praktizēja nacionālsociālistiskais Trešais Reihs un „Gulagā” komunistiskā Padomju Savienība, nekad nevar pietiekami atcerēties. To atcerēties mums var palīdzēt tikai vēsture. Ja eiropieši grasās saglabāt šo vitāli
svarīgo saikni, tad tā būs jāiemācās no jauna ar katru aizejošo paaudzi.”

Kas mums būtu jāmācās šodien un par kādu vēsturi mēs nedrīkstam aizmirst?

Konferences programma (PROJEKTS)
10:00 Atklāšana, prof. Antons Kiščenko, BAT rektors
10:05 Māris Graudiņš, Eiropas Parlamenta informācijas biroja Latvijā vadītājs
Rakstisks apsveikums no komentētāja Franka Gordona (Izraēla)
10:15 Ievads, Toms Rostoks, LU SZF Politikas zinātnes nodaļas lektors, par vēstures jautājumiem Krievijas un Latvijas attiecībās

10:30 Ievads Inese Vaidere, Eiropas Parlamenta deputāte (“Pilsoniskā Savienība”/Nāciju Eiropas grupa)

Paneļdiskusija (iespējamie dalībnieki):
Dr. phil., asoc. prof. Ainārs Dimants (aicināts), BAT Sabiedrisko attiecību fakultāte, moderators
Tatjana Ždanoka, Eiropas Parlamenta deputāte (“Par cilvēktiesībām vienotā Latvijā”/Zaļo un Eiropas Brīvās apvienības grupa)
Atis Lejiņš, Eiropas Parlamenta Sociāldemokrātu frakcijas pārstāvis
Marģeris Vestermanis, Latvijas ebreju muzeja vadītājs
Dr. sc. Soc., Mg. hist. Andris Pētersons, BAT Sabiedrisko attiecību fakultātes dekāns

11:20 Diskusija ar studentiem un mācībspēkiem
12:15 Diskusijas beigas, kafija/tēja

Konferences darba materiāli atrodami www.europarl.lv