Apsveikums Latvijas arodbiedrībām Darba svētkos

lsdsp_1may-resizeDārgie draugi,

Par spīti tam, ka daudziem tūkstošiem vēl nesen nodarbinātajiem mūsu valsts iedzīvotājiem šie laiki krāsoti drūmos toņos. Par spīti tam, ka tūkstošiem cilvēku nopietni apsver došanos darba trimdā, atstājot dzimto zemi cilvēka cienīgas iztikas meklējumos, es vēlos jūs sveikt katram darba cilvēkam nozīmīgā dienā – Darba svētkos! Grūtības, kādās esam nonākuši otrā gadu desmita pēc valsts neatkarības atgūšanas izskaņā, patiesībā ir lieliska iespēja ikkatram atcerēties, kāpēc 1. maijs ir brīvdiena un par kādu cenu tā ir savulaik iegūta.

Rietumeiropas labklājības valstis, uz kurām tagad tiecas daudzi mūsu pilsoņi un kuras par piemēru mūsu valsts vēlamajai attīstībai sauc visu krāsu politiķi, ir sasniegušas augsto dzīves līmeni lielā mērā pateicoties politiskajai sistēmai, kurā pašsaprotama un spēcīga vieta ir arodbiedrībām. Kā darba ļaužu kolektīvās rīcības instruments tās spēlē ļoti svarīgu lomu tautsaimniecībā, un ar tām nedrīkst nerēķināties ne darba devēji, ne valsts. Diemžēl Padomju Latvijas gados un sekojošajos „mežonīgā kapitālisma” gados mūsu valstī arodbiedrību loma ir diskreditēta un mums kopā pašlaik ir smagi jācīnās, lai sasniegtu jūsu svarīgās lomas izpratni gan sabiedrībā, gan uzņēmumos, gan valsts varas gaiteņos.

Kā cilvēks, kas ilgstoši dzīvojis valstī, kurā darba ņēmēju un darba devēju sociālās iemaksas ir darbinieku un bezdarbnieku atbalsta nodrošinājums, nevis papildus maks valsts budžeta caurumu lāpīšanai, es apsolu būt jūsu cīņu biedrs labklājīgas Latvijas veidošanā un novēlu jums izturību un panākumus darba ņēmēju interešu aizstāvībā. Ikvienam Latvijas iedzīvotājam jāsaprot, ka darba ļaužu sadrumstalotība un nemitīgs politisks atbalsts tiem, kas nav viņu interešu aizstāvji, ir starp galvenajiem iemesliem bēdīgajai situācijai, kurā atrodamies. Tikai apvienojoties un vienotā kopbalsī ir iespējams panākt, ka esam sadzirdēti, ka mums ir tiesības uz efektīvu kolektīvo rīcību neapmierinātības gadījumā, ka mēs neesam darba devēju īpašums, un ka valsts ir sabiedrības interešu ievērošanas garants, nevis dažu izredzēto barošanās sile. Latvija ir pilntiesīga Eiropas Savienības dalībvalsts un kā tādai tai ir jāievēro Eiropas pamatvērtības – demokrātija, tiesiskums, drošība katram sabiedrības loceklim, tādejādi, ceļot mūsu garīgo un materiālo dzīves līmeni, lai gan tagad, gan nākotnē mūsu darba ļaudis varētu darboties cilvēka cienīgos darba apstākļos, saņemt par darbu pienācīgu atalgojumu un baudīt dzīvi tepat Latvijā, nevis aiz tās robežām.

LSDSP, kuras biedrs esmu, ir vienīgā Latvijas partija, kas savā Eiropas Parlamenta priekšvēlēšanu programmā svarīgu lomu piešķir arodbiedrību stiprināšanas jautājumam. Es iestājos par to, lai šajā svarīgajā Eiropas Savienības institūcijā būtu Latvijas darba cilvēka balss, lai jums svarīgos jautājumos tiktu pārstāvētas arī jūsu intereses un lai no šīs tribīnes atskanētu skaļi atgādinājumi Latvijas politiķiem un Latvijas sabiedrībai par viņu tiesībām un pienākumiem darba tiesību aizsardzības jautājumos. Kopā mums izdosies!

Patiesā cieņā,

Atis Lejiņš

Brīvības un solidaritātes fonda priekšsēdētājs