LSDSP priekšvēlēšanu TV video speciāli LTV-1 bezmaksas aģitācijas raidlaikiem

Tiešraides – 2009. gada 13. maijā plkst. 17:15 un 2009. gada 4. jūnijā plkst. 17:15, LTV-1

LSDSP kopā ar Eiropas sociāldemokrātiem iestājās par Jauno Sociālo Eiropu.

Par Eiropu, kur pieejama mūža izglītība, par Eiropu, kura investē videi draudzīgajās tehnoloģijās, par Eiropu, kur brīvais tirgus tiek regulēts ar saprātīgiem un pārdomātiem kontroles mehānismiem.

Mēs iestājamies par vienotiem uzņēmējdarbības standartiem Eiropā un pret nodokļu paradīzēm, par ārpolitisko atbalstu bijušajām Padomju savienības republikām tuvināties Eiroatlantiskajai politiskajai telpai un par kopīgu Eiropas enerģētikas politiku.

Mēs iestājamies par sociāli taisnīgāku un ekonomiski efektīvāku Eiropu.