Jūsu izvēle, taču, lūdzu, nestāviet malā!

eu_ballotEiropas Sociāldemokrātu partijas prezidenta Pola Nīrupa Rasmusena atklāta vēstule Eiropas iedzīvotājiem

Patīk tas kādam vai ne, bet Eiropa ir daļa no jūsu valdības un Brisele ir viena no vietām, kurā norit mūsu demokrātiju pārvalde. Ir pašvaldības, reģionālās padomes, nacionālie parlamenti un Eiropas Savienība ar tieši vēlētu Eiropas Parlamentu.

Iespējams, ka jūs daudz vairāk interesē notikumi nacionālajā parlamentā, un nevis Eiropas Parlamentā. Bet pajautājiet sev: vai jūsu valsts spēj pārvarēt ekonomisko krīzi vienatnē? Vai jūsu valsts vienatnē spēj cīnīties pret klimata pārmaiņām? Vai tā spēj viena pati novērst sieviešu, bērnu, narkotiku un ieroču tirdzniecību un kontrabandu? Šīs problēmas var atrisināt tikai ar darbību katrā no pārvaldes līmeņiem – vietējā, reģionālā, nacionāla un Eiropas. Patīk jums tas vai nē, bet Eiropas Parlaments izstrādā likumus, kas ietekmē mūsu ikdienu, likumus, kas izmaina pasauli mums apkārt.

Tieši tāpēc Eiropas Parlamenta vēlēšanas, kas notiks no 4. līdz 7. jūnijam, ir jūsu iespēja noteikt to, kā Eiropa – lielāka pasaules ekonomika – attīstīsies nākamos piecus gadus. Un kādi vēl šie pieci gadi solās būt! Mēs esam dziļākajā globālās recesijas fāzē kopš 1930-tajiem gadiem: 2010. gadā bezdarbnieku skaits Eiropā sasniegs 27 miljonus, dramatiski ietekmējot cilvēkus visā Eiropā. Mums beidzot nopietni jārisina globālā klimata izmaiņu un energoresursu trūkuma problēmas, kā arī jāvēršas pret humanitārajām krīzēm jaunattīstības valstīs. Visās šajās lietās Eiropa spēj panākt būtiskas izmaiņas.

Neļaujiet sevi mānīt tiem, kas saka, ka Eiropa ir neietekmējams birokrātijas cietoksnis. Tās ir muļķības: visus lēmumus pieņem ievēlēti politiķi – tieši vēlētas nacionālās valdības, kas pieņem lēmumus Eiropas Padomē un tieši vēlēts Eiropas Parlaments. Eiropas komisārus izvēlas nacionālās valdības un tos apstiprina balsojot Eiropas Parlaments.

Pēdējie pieci gadi Eiropas Savienības līmenī bija konservatīvo spēku pārvaldē, jo konservatīvie bija plašākais spēks visās ES lēmumu pieņemšanas institūcijās. Es uzskatu, ka šie bija „tukšie gadi”, taču par to jums jālemj pašiem.

Virziens, ko piedāvājam mēs, sociāldemokrāti, ir skaidrs. Mēs esam vienojušies par soļiem, ko spersim pirmajās simts dienās pēc vēlēšanām, lai novērstu recesiju, proti:

1. Jauns, spēcīgs Eiropas atgūšanās plāns, kura pamatā būs koordinēti ieguldījumi jaunu darba vietu izveidē un izaugsmē, kas balstīta uz videi draudzīgām tehnoloģijām,

2. Eiropas Nodarbinātības līgums, lai nodrošinātu nodarbinātību, vienlīdzīgu darba samaksu un stiprinātu darba cilvēku tiesības, kā arī uzlabotu darba apstākļus,

3. Jauna Sieviešu tiesību harta, lai uzlabotu sieviešu tiesības un iespējas,

4. Sociālā progresa līgums, lai tiktu galā ar krīzes radītajām sociālajām problēmām un novērstu nabadzības un nevienlīdzības pieaugumu,

5. Efektīva finanšu tirgu vadība un pārraudzība,

6. Jauna savstarpēja solidaritāte starp Eiropas Savienības dalībvalstīm.

Un vēlēšanas nenozīmē tikai nākamā Parlamenta sastāva izvēli. Ja konservatīvajiem izdosies izveidot vairākumu pēc šīm vēlēšanām, Hosē Manuels Barrozu, pašreizējais Eiropas Komisijas prezidents, paliks par Komisijas vadītāju vēl piecus gadus. Ja mums izdosies izveidot progresīvu spēku vairākumu Eiropas Parlamentā, viņam tas neizdosies.

Šis ir vēl viens labs iemesls, lai piedalītos vēlēšanās: jums ir reāla politiska izvēle.

Ir daudz saprotamu iemeslu palikt mājās. Iešana uz vēlēšanu iecirkni prasa laiku un piepūli. Bet nedomājiet, ka nepiedalīšanās neko nenozīmē. Paliekot mājās, jūs dodat lielisku iespēju dažāda veida radikāļiem būt ievēlētiem, kā rezultātā jūsu valsti pārstāvēs deputāts, kura uzskati nekādā veidā nesakrīt ar jūsējiem un tas nepārstāvēs jūsu intereses. Rasisti, nacionālisti un anti-eiropieši nav devuši būtisku pienesumu svarīgu Eiropas Parlamenta lēmumu pieņemšanā pagātnē un viņi to nedarīs arī nākotnē. Viņi ir ierobežoti un izolēti savā nespējā sadarboties pāri nacionālajām robežām.

Balss par radikāļiem ir izniekota balss, un izniekota balss ir balss par radikāļiem.

Tāpēc es vēršos pie visiem vīriešiem un sievietēm – lūdzu, nepalieciet mājās Eiropas vēlēšanu dienā. Balsojiet, izdariet savu izvēli par labu virzienam, kurā, jūsuprāt, Eiropai jāattīstās nākamos piecus gadus.