Ko Latvija var iemācīt citiem

Latvijā ir daudz nesakārtotu jomu, tas tiesa. Bet ir arī tādas, ko var paslavēt un piedāvāt kā piemēru citām valstīm. 

Likumdošana ir strikti sakārtota un ievērota cilvēku tirdzniecības apkarošanas jautājumos – likumā ir definēti nozīmīgākie aspekti un tiem piemērojamie sodi, kas attur nodziedzniekus no noziegumu izdarīšanas. Latvija pievienojusies Palermo Konvencijai, Eiropas un Apvienoto Nāciju Organizācijas konvencijām par cilvēku tirdzniecības apkarošanu, kas ir arī publiski pausta stingrā iestāšanās pret šo problēmu.

Pirms dažām dienām Ārlietu komisijas Baltijas lietu apakškomisijā kolēģe Silva Bendrāte informēja par Baltijas jūras valstu parlamentārās konferences darba grupas sapulci, kurā atzīts, ka Latvija ir sasniegusi gandrīz Skandināvijas līmeni cilvēku tirdzniecības apkarošanas jomā – tieši stingrās likumdošanas dēļ un arī tāpēc, ka jomas speciālisti un varas pārstāvji netiek bieži mainīti. Manuprāt, ar šo atzinumu pierādām – Latvija ir spējīga sakārtot savu iedzīvotāju drošības nozari. Tā vajadzētu turpināt arī citās jomās, lai veidotu Latviju par patīkamu, drošu un atbildīgu vidi visiem tās iedzīvotājiem.

Minētā darba grupa ik pa 2-3 mēnešiem tiekas nu jau otro gadu un ir pievērsusies sabiedriskās drošības jautājumam, konkrēti skatot cilvēktirdzniecības situāciju minētajā reģionā un gatavojot deklarāciju ar ieteikumiem Baltijas jūras valstu parlamentiem.

Attiecīgā deklarācija tiks pieņemta vasaras beigās.