Par atklātību

Vakar Saeima skatīja arī izmaiņas Saeimas kārtības rullī, tostarp manus un kolēģu sagatavotos grozījumus (skat. Saeimā), ko iesniedzām, pamatojoties uz vēlmi padarīt mūsu darbību pēc iespējas atklātāku un tuvāku iedzīvotājiem. Gribam, lai mūsu valsts cilvēki zina, ka balsojam atklāti, nevis sakot vienu un darot citu, ka esam gatavi atbildēt par savu balsojumu un pamatot to. Vienlaikus gribam atrast un ievēlēt visatbilstošākos speciālistus katram no vēlamajiem amatiem.

Tādēļ ierosinājām izdarīt izmaiņas, kas paredz vairāku amatpersonu ievēlēšanu atklātā, nevis aizklātā balsojumā. Piemēram, Zviedrijā aizklāt ievēl vienīgi parlamenta priekšsēdētāju. Domāju, ka mums jātuvojas rietumu un skandināvu modeļiem un jāveicina pēc iespējas atklātāka amatpersonu iecelšana.

Lai gan pats personīgi atbalstu arī atklātu prezidenta ievēlēšanu, ar grozījumiem vēlējāmies panākt atklātu ievēlēšanu visām amatpersonām, izņemot Valsts prezidentu un Satversmes tiesas tiesnešus, kā arī, ievēlot Saeimas Prezidija locekļus.

Balsojumā šo likumprojektu atbalstīja 78 deputāti, bet pret bija 5, līdz ar to šos grozījumus nodeva tālākai izskatīšanai komisijā.