Nost ar meliem un nepatiesībām

Saeimas sēdē kopā ar vairākiem kolēģiem (E. Smiltēnu, I. Viņķeli, Dz. Zaķi un A. Loskutovu) piedāvājām skatīt grozījumus Krimināllikumā un Kriminālprocesa likumā, piedāvājot sodīt tos, kas neuzrāda vai sniedz nepatiesas ziņas par deklarējamos darījumos iesaistītām finansēm vai mantu.

Tas nozīmē, ka tiem cilvēkiem, kuriem izdevumi pārsniedz oficiālos ienākumus, būs jāuzrāda šo ienākumu avoti. Pretējā gadījumā aicinām piespriest cietumsodu līdz sešiem gadiem vai naudassodu līdz pat 200 minimālo mēnešalgu apmēram, vienlaikus konfiscējot mantu, par ko maldināta sabiedrība.

Šie grozījumi neļautu vairs norādīt, ka nauda vai manta iegūta senos laikos, organizējot ziedošu biznesu, bet liktu dot oficiālu pierādījumu patiesajam naudas iegūšanas avotam. Vairākums deputātu nobalsoja par šo grozījumu nodošanu atbildīgajai – Juridiskajai komisijai.

Uzskatu, ka šis ir viens no soļiem, kas ved mūs tuvāk citu valstu veiksmīgai pieredzei ar korupcijas apkarošanu un dažu personu īpaši privileģētu attieksmi pret pārējo sabiedrību.