Rezolūcija: Vienotības politiskās prioritātes

Partijas VIENOTĪBA Domes rezolūcija no 2012. gada 1. jūnija.

VIENOTĪBA ir labēji centriska partija, kuras galvenie mērķi ir stabila izaugsme un tautas ataudze ilgtspējīgā, nacionālā, tiesiskā Eiropas valstī.

Šobrīd Vienotības galvenās politiskās prioritātes ir  ekonomikas izrāviens un demogrāfija.

Ekonomikas attīstības nodrošināšanai ir svarīgi stiprināt Latvijas konkurētspēju, kas ļaus veicināt eksportu, piesaistīt jaunas investīcijas un palielināt darbavietu skaitu.

Galvenie šķēršļi Latvijas konkurētspējas palielināšanai ir ēnu ekonomika un tiesu varas mazspēja, neatbilstoša izglītības jauda un vāja inovāciju un transporta un ražošanas infrastruktūra.

Tāpēc Vienotības ekonomiskās politikas svarīgākie uzdevumi ir:

– nodrošināt makroekonomisko stabilitāti, fiskālo disciplīnu, efektīvu nodokļu administrāciju un tiesu varas veiktspēju;

– īstenot ekonomiski pamatotu izglītības reformu;

– attīstīt inovāciju un transporta infrastruktūru;

– veidot nacionālos attīstības centrus, nodrošinot  sabiedrisko pakalpojumu pieejamību visā valsts teritorijā.

Lai risinātu svarīgākos demogrāfijas jautājumus, izšķiroši svarīgi ir palielināt dzimstību, pagarināt veselīga un darbīga mūža ilgumu, nodrošināt sociālā budžeta ilgtspēju un samazināt plaisu starp trūcīgākajiem un turīgākajiem iedzīvotājiem.

Tāpēc Vienotība pakāpeniski palielinās atbalstu strādājošiem vecākiem,  pagarinās darba mūža ilgumu un reformēs sociālo pabalstu un nodokļu sistēmu tā, lai “strādāt atmaksātos” un iedzīvotāju ienākumu krasās atšķirības pakāpeniski mazinātos. Vienotība nepieļaus sabiedrības etnisku šķelšanu.

Eiro stabilitāte ir gan Latvijas ekonomiskās izaugsmes, gan drošības garantija. Vienotība turpinās Latvijas ceļu uz drīzu pilnvērtīgu dalību Eiropas kodolā, vienlaikus nostiprinot Latvijas nacionālo identitāti, ziemeļniecisko piederību un godīgu konkurenci Eiropas vienotajā tirgū.

Vienotības kā plaša politiska spēka misija ir apvienot  labējo centru un savienot Latvijas sabiedrības slāņus un grupas. Vienotība savieno  pilsētas un lauku, latviešu un citu tautību, ražotāju un patērētāju, jaunatnes un vecākās paaudzes enerģiju kopējās Latvijas valsts interesēs.