Latvijas pārstāvju uzrunas EDSO debatēs par Ukrainu

Jau iepriekš rakstīju, ka piedalījos EDSO konferencē Vīnē, pārstāvot Latvijas parlamentu. Mans galvenais jautājums: ko Krievija ir panākusi, ka arī šajā lielajā organizācijā, kur ļauts vēl Krievijai palikt, izpaudās verbāls karš starp Krieviju un Ukrainu, brāļu tautu. Ne ar Ameriku, Baltijas valstīm, Poliju, Vāciju, bet tieši ar savu vistuvāko kaimiņvalsti! Visus Krievijas pārmetumus varēja taču risināt mierīgā ceļā, izmantojot to pašu EDSO, kā tas bija mūsu gadījumā!

Pieteicās 60 runātāji, bet laika bija tikai divas stundas, tāpēc ilgāk par 2 minūtēm neviens nedrīkstēja runāt; visvairāk atceros divas no šīm uzrunām. Pirmkārt, Kanādas delegācijas pārstāvis atkārtoja to, ko viņu premjers teica Brisbenē G20 saietā: Putin, es tev dodu roku, bet vācies ārā no Ukrainas! Otras autoru diemžēl neesmu iegaumējis, taču tieši tas izteicās visskaudrāk: mēs esam gatavi uzklausīt Krievijas delegāciju, un tai ir arī jādzird mūsu kritika, bet mans iebildums pret viņiem ir tas, ka mūs uzskata par maziem bērniem, jo gvelž pilnīgas blēņas.

Video: LR 12. Saeimas deputātu – Ata Lejiņa (Vienotība) un Edvīna Šnores (NA) uzrunas Eiropas Drošības un sadarbības organizācijas Parlamentārās asamblejas sesijā Vīnē, 2015. gada 20. februārī.