Vēl nedaudz par Latvijas Gāzi

Ceturtdien Saeimā skatījām 2. lasījumā jautājumu par gāzes tirgus liberalizāciju, un liels prieks, ka deputātam Meijam tomēr neizdevās izpildīt Latvijas Gāzes uzdevumu un izgāzt Enerģētikas likuma grozījumu pieņemšanu atbilstoši Latvijas un ES interesēm. Liels solis atkal sperts, un tagad paliek tikai vēl 3. lasījums 2016. gada janvārī.

Pats debatēs šoreiz nerunāju, jo nekā labāka te par kolēģes Lolitas Čigānes vārdiem nebūtu varējis piebilst. Lūk, viņas teiktā stenogramma:

“Cienījamā Saeimas priekšsēdētāja! Cienījamie kolēģi!

Ir Ziemassvētku laiks. Mēs šodien pie Saeimas dekorējām piparkūkas, un Ziemassvētku vakarā mēs visi gaidīsim pie mūsu mājām klusi, klusi pielavoties Ziemassvētku vecīti. Gaidīsim Ziemassvētku vecīti ar dāvaniņām maisā. Cerēsim, ka dāvaniņas sildīs un iepriecinās mūsu sirdis. Šāds pats – kluss, kluss vecītis ir pielavījies arī enerģētikas likumam, tikai šoreiz maisā bija nevis dāvaniņas, kas iepriecinās un sildīs mūsu sirdi, bet šajā maisā bija Gazprom intereses, kuras šeit – šinī namā, ļoti veikli lobē bijušais premjers Kalvītis un citi viņa izpalīgi.

Cienījamie kolēģi! Patiesi ir tā, ka klusi, klusi, virzītais Meijas kunga likuma grozījums, ko komisija atbalstīja, domājot, ka tas ir pavisam nevainīgs grozījums, pēc būtības radikāli izmaina to koncepciju, kādā valdība bija iecerējusi sadalīt „Latvijas gāzi”.

Sākumā valdība bija iecerējusi sadalīt „Latvijas gāzi” divos atsevišķos uzņēmumos ar nošķirtām īpašuma tiesībām un nošķirtu juridisko formu. Vienā uzņēmumā būtu uzglabāšana un pārvade. Uzglabāšana ir īpaši svarīga, jo šeit ir mūsu stratēģiskais aktīvs – Inčukalna gāzes krātuve. Otrā – nošķirtajā uzņēmumā būtu sadale un tirdzniecība. Bet Meijas kungs šobrīd ar savu priekšlikumu ir klusiņām, klusiņām ievilinājis iespēju uzglabāšanu un pārvadi, nolikt kā mazu kastīti, kā meitas uzņēmumu, sadalē un tirdzniecībā, nenošķirot īpašuma tiesības. Un, ja mēs paskatāmies uz īpašumtiesību struktūru “Latvijas gāzē”, mēs redzam, ka 34% tajā pieder “Gazprom”, tātad Krievijas gāzes monopolistam, un 16 % Itarai, kas, kā pilsētā runā, ir tas pats.

Cienījamie kolēģi, šādā veidā mēs sagraujam likuma struktūru un nodrošinām to, ka mūsu enerģētiskā neatkarība netiks nodrošināta. Šinī gadījumā es aicinu atvērtām acīm paskatīties, ko Ziemassvētku vecītis mums ir atnesis, un neatbalstīt šo komisijas atbalstīto priekšlikumu. (Aplausi.)