Noķert gaismu

27. augustā piedalījos ārkārtīgi interesantā pasākumā – starptautiskā konferencē „Photonics Technologies – Riga 2012”, kura bija veltīta fotonikai – vienkāršiem vārdiem runājot, zinātnei par to, kā savaldīt gaismu un likt tai kalpot cilvēcei. Organizēja šo pasākumu Latvijas Universitātes zinātnisko institūtu asociācija sadarbībā ar Eiropas Komisiju.

Ikdienā mēs ļoti maz dzirdam un uzzinām par šādām lietām, par fotoniku nav redzētas plašas publikācijas vietējos medijos – taču Eiropas Savienībā, kā izrādās, tā šobrīd ir viena no prioritārajām zinātnes nozarēm, kurā kopumā jau ir nodarbināti vairāk nekā 300000 cilvēku un kura tiek uztverta kā viens no vispārējās krīzes pārvarēšanas instrumentiem.

Vēlos citēt jau populāro frāzi, kas izskanēja arī konferencē un spilgti raksturo fotonikas nozīmīguma pakāpi zinātnes attīstībā: „19. gadsimts bija zelta laikmets tvaika tehnoloģijām, 20. gadsimtā piedzīvojām milzu izrāvienu elektronikā, bet 21. gadsimts pieder fotonikai.” Un Latvija šogad ir spējusi sīvā konkursā izcīnīt nepilnus 4 miljonus eiro nozares attīstībai.

Manuprāt, tas ir brīnišķīgs sasniegums valstij grūtā laikā, jo nevienam jau nav noslēpums, ka viena no galvenajām Latvijas bagātībām ir intelektuālais potenciāls – tāpēc šis ir labs izaicinājums zinātnes izrāvienam un valsts augšupejai.

Plašāka informācija par minēto konferenci pieejama LU mājaslapā
http://www.lu.lv/fotonika-lv/konferences/photonics-technologies-riga-2012/