Par kooperācijas attīstību Latvijā

VIENOTĪBAS frakcijas izbraukuma sēdes ietvaros apmeklējām triju zemnieku kooperatīvu izveidotā uzņēmuma „Latvijas Piens” ražotni Jelgavā un kooperatīva „LatRaps” graudu un rapšu pirmapstrādes kompleksu Elejā, kā arī stādu audzētavu „Mazsili” Kandavā.

Par „Latvijas Piena” veidošanu savulaik norisinājās plaši skandāli, kuros tā pastāvēšanu mēģināja apstrīdēt pat Konkurences padome, nemaz nerunājot par privātajiem uzņēmējiem – toreiz pat Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācija bija spiesta sūtīt vēstuli Eiropas komisijai ar lūgumu skaidrot Konkurences padomei kooperācijas būtību Eiropā – jo idejas pretinieki pauda konservatīvu viedokli, ka kooperācija ir vērsta uz tirgus iznīcināšanu.

Tomēr šobrīd pat grūti iedomāties, kā būtu attīstījusies piena pārstrādes nozare Latvijā, ja nebūtu uzcelta „Latvijas Piena” rūpnīca – jo tādi pienrūpniecības giganti kā „Rīgas Piensaimnieks” un „Valmieras Piens” faktiski pieder Krievijai. Bet te būtisku tirgus spēlētāju ir radījuši mūsu pašu zemnieki. Un „Latvijas Piens” jau nav vienīgais tāds piemērs, var minēt arī kooperatīvu „LatRaps”, kas 14 gadu laikā ir apdzinis pat līdzīgus skandināvu uzņēmumus tepat Latvijā un nu jau piedāvā arī citus pakalpojumus ārpus sākotnējā klāsta – degvielu, lauksaimniecības mašīnas, apdrošināšanu u.c. Savukārt, stādu audzētava „Mazsili” pārdod savu produkciju pat Zviedrijai, un no dažādām valstīm (pat no Čīles) speciālisti vēršas pēc konsultācijām pie “Mazsilu” pārstāvjiem. Mēs varam panākt un izdarīt ļoti daudz, ja tikai rīkojamies pareizi!

Nākamais uzdevums, domājams, jau tuvākajam laikam Saeimā būs mazo mežu teritoriju īpašnieku kooperācijas likums, lai izvairīties no nepieciešamības izpārdot zemi un atgriezties dzimtļaužu kārtā. Manuprāt, mūsu mentalitāti ir pamatīgi iedragājusi gan padomju iekārta ar tās pieeju kooperācijai, gan arī pārliekās liberalizācijas aura, kura liek domāt, ka kooperatīvi ir veidojami kā monopoli, kuri kropļo tirgu. Daudz pareizāk mums gan būtu ņemt piemēru no Skandināvijas valstīm, kur kooperatīvu sistēma ir labi attīstīta un veiksmīgi darbojas valsts labā. Nedrīkst  glabāt sevī mūžīgo dzimtļaužu kompleksu, mums jākļūst pašiem par savas zemes kungiem.