Latvija – Indija

Vakar Saeimā iepazīšanās vizītē viesojās Indijas ārkārtējā un pilnvarotā vēstniece Latvijas Republikā – Banašri Bose Harisone (Banashri Bose Harrison), ar kuru tikos arī es kā deputātu grupas sadarbībai ar Indijas parlamentu priekšsēdētājs.

Tikšanās laikā pārrunājām jau 20 gadus ilgstošās Latvijas un Indijas diplomātiskās sadarbības jautājumus, galvenokārt, divus svaigākos – minētās deputātu grupas aktīvo iesaistīšanos, atbalstot Latvijas Universitātes Indijas studiju un kultūras centra izveidi, kā arī manu darbību Latvijas-Indijas konsultatīvajā padomē.

Nesen izveidotais Indijas studiju un kultūras centrs, kuru šobrīd vada profesore Sigma Ankrava, par saviem mērķiem uzstādījis gan akadēmisko sadarbību un ar Indiju saistītu izglītības programmas un zinātniskus pētījumu veicināšanu Latvijā, gan sabiedrības zināšanu vairošanu par mūsdienu Indijas kultūru, biznesu un politiku.

foto: E. Dinka, saeima.lv