Par Satversmes preambulu

Īsi gribu pierakstīt pārdomas, kas radušās, šodien Saeimas sēdē klausoties diskusijas par Satversmes grozījumiem un preambulas projektu.

Pamatā piekrītu tam, ko par nepieciešamību šo dokumentu pēc iespējas ātrāk pieņemt teica gan deputāte Ilma Čepāne, gan Andrejs Judins, gan arī Solvita Āboltiņa un citi. Savukārt, tiem, kas visvairāk oponēja, derētu atskatīties uz to, ko teica kāda vienkārša skolotāja, arodskolas pasniedzēja Gulbenē, vēlāk 70-o nogalē ASV rakstot savas atmiņas:

Ja kādam, kā varēja no runām Saeimas tribīnē dzirdēt, ir vēl šaubas par to, ka Latvijā ir notikusi okupācija, – viņam to ļoti der izlasīt. Ja neatzīst okupāciju, pastāv iespēja, ka var tikt akceptēta jauna okupācija, un tas šobrīd ir īpaši vērā ņemams apstāklis, skatot to konktekstā ar Ukrainā un Krimā notiekošo!