Latvijas Centrālās Padomes memorandam – 70

foto: Timurs Subhankulovs, Latvijas Avīze

Šodien, 17. martā, pie Brīvības pieminekļa apliecinājām savu cieņu drosmīgajiem Latvijas Centrālās Padomes memoranda parakstītājiem, noliekot ziedus. Cilvēku nebija daudz, taču arī pirmais simts (kopā beigās sanāca ap 150) ir sākums mūsu valsts lepnuma stiprināšanai, atmiņai par nepelnīti teju aizmirsto Latvijas tautas cīņu pret abām okupācijām. Bija patīkami būt demokrātisku un patriotisku domubiedru vidū.

Galu galā, LCP savulaik rādīja ceļu, kāds ejams latviešiem – vienāds tiem, kas iesaukti gan nacistiskās Vācijas, gan komunistiskās Krievijas armijās. Pie šīs ceļa zīmes mums turpmāk jāpieturas katru martu, kā arī pie 13. augusta, kad LCP tika dibināta – 1943. gadā Rīgā.

Vēl par LCP: Atis Lejiņš: Uzsaukums – aicinājums beidzot pārtraukt karu!

Izziņai materiāls no Wikipedia:

Latvijas Centrālā Padome (LCP) bija vienots politiskās vadības centrs Latvijas okupācijas laikā no 1943. līdz 1951. gadam, ko dibināja ar nolūku koordinēt dažādu latviešu pretestības grupu darbību.

LCP deklarēja, ka “Latvijas tautas politika jādibina uz neatkarības un demokrātijas principiem bez agrākās demokrātijas trūkumiem un kļūdām”. LCP uzskatīja ka Latvijā joprojām ir spēkā 1922. gada 15. februāra Satversme un saskaņā ar to pēdējais Saeimas priekšsēdētājs un LCP loceklis Pauls Kalniņš ir likumīgs Latvijas Valsts prezidenta vietas izpildītājs līdz jauna prezidenta ievēlēšanai un ka nākamo valsts iekārtu noteiks brīvi un demokrātiski vēlēta Saeima.

1944. gada 8. septembra LCP sēdē Pauls Kalniņš parakstīja deklarāciju par Latvijas valsts atjaunošanu. Nacistiskās Vācijas un PSRS okupācijas iestādes arestēja un notiesāja lielāko daļu no LCP locekļiem un tās memoranda parakstītājiem.

• Latvijas Centrālās Padomes 1944. gada 17. marta memorands ar parakstiem: [memorands.pdf]