VDK – pagātne… un tagadne

Vispār gribu pieminēt nesen iznākušo čekas darbības un represiju izpētes materiāla pirmo sējumu, kuru veidoja autoru kolektīvs vēstures doktora Kārļa Kangera un juridisko zinātņu doktores Kristīnes Jarinovskas vadībā. Grāmatā apkopoti astoņpadsmit pētnieku skatījumi.

Pamatīgs darbiņš paveikts, turklāt vēl ņemot vērā diezgan aktīvo pretdarbību, kas bija vērojama pret šo grāmatu. Pat Tieslietu Ministrijas skapjos sāka grabināties pagātnes skeleti, parādījās tāds kā vēstures recidīvs – mēģinājums „valstiski” kontrolēt zinātni un informāciju.

Grāmatas ievadā K. Kangeris aprakstījis garo ceļu, kuru veica izpētes grupa – tajā skaitā „piedzīvojumus” ar Izglītības un zinātnes ministriju, Ministru Kabinetu un jau minēto Tieslietu ministriju. Autors stāsta par TM agresīvi uztieptiem viedokļiem, tieslietu ministra (D. Rasnača) organizētu politisko vajāšanu un zinātnieku publisku pazemošanu.

Kopā paredzētas trīs grāmatas, un gandrīz vai būtu jārosina, lai kāds uzraksta vēl ceturto – tieši par šo pretdarbību, lai mēs varētu uzskatāmi redzēt, kā pagātne tieši un netieši ietekmē tagadni. Par laimi, garā ceļā ir panākta akadēmiskās vides protekcija un komisijas darbu un ar to saistīto pētniecību tagad administrē Latvijas Universitāte, kas ir tikai pareizi.

Starp citu, plašāk par komisijas darbu var lasīt īpaši izveidotā vietnē http://www.lu.lv/vdkkomisija/ – un turpat ir pieejama arī grāmatas pilna teksta elektroniskā versija.