Latvijas inteliģences glābējs Jānis Bauska (VIDEO)

Gatavojoties Latvijas Centrālās padomes (LCP) memoranda gadadienai 17. martā, dalījos atmiņās par Jāni Bausku – cīnītāju par brīvu un demokrātisku Latviju visā savas dzīves garumā, LCP un trimdas LSDSP aktīvistu. Lielus notikumus bieži vislabāk var izstāstīt caur cilvēku dzīves stāstiem – aicinu noskatīties video!