Politiskās prioritātes

Vēlreiz par Vienotības domes rezolūciju, izlasot “The Economist” viedokli par Latviju

Nesen Vienotības dome pieņēma rezolūciju, kurā pauda savas šī brīža politiskās prioritātes– veicināt valsts ekonomisko izrāvienu un demogrāfiju. Ekonomikas attīstībai mēs vēlamies metodiski stiprināt Latvijas konkurētspēju, lai rezultātā stimulētu eksportu, piesaistītu jaunas investīcijas un palielinātu darbavietu skaitu. Galvenie šķēršļi šajā procesā ir ēnu ekonomika un tiesu varas nepietiekamība, novājināta izglītības, inovāciju un ražošanas infrastruktūra.

Lai cīnītos ar minētajiem šķēršļiem, Vienotība par saviem nākamā perioda uzdevumiem ir uzstādījusi makroekonomikas stabilizāciju, efektīvu nodokļu un tiesu varas administrāciju, fiskālo disciplīnu, ekonomiski pamatotu izglītības reformu, inovāciju un transporta infrastruktūras attīstīšanu u.c.

Demogrāfijas veicināšanai Vienotība paredzējusi pakāpeniski palielināt atbalstu strādājošiem vecākiem, pagarināt darba mūža ilgumu un reformēt sociālo pabalstu un nodokļu sistēmu tā, lai iedzīvotāji būtu motivēti godīgi maksāt nodokļus, mazinot ēnu ekonomiku.

Šie un vēl daudzi citi uzdevumi ir turpinājums LR Ministru prezidenta Valda Dombrovska ekonomiskajai programmai, kura līdz šim brīdim ļāvusi Latvijai pārvarēt krīzes bezdibeni un uzsākt stabilu augšupeju. Tas ir novērtēts ne tikai pie mums, arī ārzemju eksperti jau labu laiku min Latviju kā izteiktu veiksmes stāsta piemēru ekonomisko krīžu laikmetā.

9. jūnijā arī ievērojamajā britu žurnālā „The Economist” (Charlemagne: Latvian lessons) tika publicēts atzinīgs raksts par Baltijas valstu panākumiem krīzes menedžmentā, sevišķi izceļot Latviju – raksta tekstā sastopami arī pozitīvie izteikumi no SVF vadītājas Kristīnes Lagardas un fonda galvenā ekonomista Olivera Blanšarda, kā arī Zviedrijas finansu ministra Andersa Borga.

„The Economist” slavē Latviju par spēju rīkoties ātri un mērķtiecīgi – arī tādā situācijā, kad valsti bija pārņēmusi krīze un dziļš bezdarbs, un lielā nevienlīdzība, ar kuru Latvijai tagad nu vajadzētu tikt galā. Vārdu sakot, raksta autors ir precīzi uzminējis neatliekamos darbus, kas iekļauti Vienotības domes sēdes 1. jūnija rezolūcijā!