Īsa atskaite

Nesenajās dienās esmu piedalījies vēl divās konferencēs, par kurām vēlos īsi pavēstīt arī Jums.

Vispirms jāmin Romā notikusī COSAC konference (ES dalībvalstu parlamentu Eiropas lietu komisiju delegāciju tikšanās), kur spīdošu debiju veica mūsu jaunā ELK priekšsēdētāja Lolita Čigāne, savā uzrunā apmēram 200 delegātiem par Latvijas prezidentūru Eiropas Savienībā uzsverot izaugsmi, digitālo tirgu un jaunas programmas izstrādāšanu ES austrumu partnerībai un sadarbībai ar Centrālāzijas valstīm.

Konferences gaitā arī uzstājām un panācām stingrāku rezolūciju par Krievijas rīcību Ukrainā, nekā tajā sākotnēji bija iecerēts.

Otrs pieminamais pasākums bija Transeiropas politikas pētījumu asociācijas (TEPSA) konference tepat Rīgā, kuru no mūsu puses organizēja asociācijas biedrs – Latvijas Ārpolitikas institūts (LĀI). Kā izskanēja konferences gaitā – klāt bija gan TEPSA „vectēvi” jeb tās dibinātāji, gan „reģionālie vecāki”, kuri savulaik ieveda šajā asociācijā Latvijas Ārpolitikas institūtu – Atis Lejiņš (LĀI dibinātājs un šobrīd goda direktors) un Gunilla Herolfa (TEPSA valdes locekle un Zviedrijas Karaliskās kara zinātņu akadēmijas pārstāve).

Konferencē skatījām tādas tēmas kā ES institucionālie un ekonomiskie izaicinājumi, ES loma pasaulē (ieskaitot drošību, tirdzniecību un attīstības sadarbību), ES attiecības ar Austrumu partnerības un Centrālāzijas valstīm, Vienotais digitālais tirgus, kā arī enerģētiskā drošība.

TEPSA 2014